Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från 2015

Gods Spirit: Poem by Dick Scott

Gods spirit~~ Lives in you and me~~ Only Gods spirit~~ Can set us free~~ With a peaceful mind~~ A loving heart~~ And a joyful soul~~ DickScott2015

Hjärtats Väg

Hjärtats Väg “Jag önskar att genom min bok sprida hopp och ljus till en sargad värld och visa att vi alla hör ihop, behöver varandra och bär ljuset inom oss”. Denna samling av visioner och dikter är den tredje boken av Dick Scott. Han har lyckats fånga och förmedla en vision och en gnista som så väl behövs i vår tid av osäkerhet. Som i denna dikt: “Såsom källan flödar klar Ger oss alla svar Såsom vinden stilla viskar Himmel underbarI vårens friska toner När sommaren slår ut Bär kärleken sin seger I livet utan slut” Hjärtats Väg innehåller tänkvärda dikter, en nyskapande Vision om 2012! och hyllningar till vår natur. Som en röd tråd går också vårt okränkbara värde som himlens och jordens barn.Vi är alla strålar av samma ljus, barn av samma Gud.

Gryningsljus

Gryningsljus Här kommer den efterlängtade uppföljaren till Skymningsljus. 100 dikter skrivna av Dick Scott singer-songwriter och skald från Åsele i Västerbotten. I Gryningsljus vävs tankar, budskap och visioner samman till en strålande enhet av vilken vi alla är en lika viktig del. “välj ljus och kärlek i tanke ord och handling för det är inom oss vi skapar vår värld”, menar Dick som ej ser våra begränsningar utan våra möjligheter. Ett annat citat “byt ut görandets hysteri mot varandets harmoni” sammanfattar Dicks filosofi bra. Dick  har en egen hemsida med sina dikter och sin musik på  www.dickscott.net . “så länge du inte vet vem du är kommer du att fortsätta söka” så låt denna bok ge dig det ljus som visar vem du verkligen är…….. Med Ljus och Kärlek Dick Scott

Skymningsljus

Skymningsljus “Du skyndar mot avgrunden Har du inte lärt dig flyga faller du Har du inte lärt dig falla flyger du Ta av mot nya horisonter I ett liv utan gränser”Bland annat så står det i den här boken, som innehåller 100 dikter av Dick Scott, multikonstären från Åsele. Det är lyrik som stundtals traskar in på aforismens marker, men gränser inom kulturens värld existerar inte för Dick Scott, musiker, sångare och skald.”Det enda att frukta är fruktan Det enda att hata är hat”

I ljumma vindars bo

Där natt möter dag~~ Där himmel möter hav~~ Där bruset går till ro~~ I ljumma vindars bo~~ Där liten fågel kurar~~ På gran och tallprydd mo~~ DickScott ©  2015                                                                                

Dreamland by Dick Scott

Catch the moments~~ Follow your dreams~~   Everything~~   Aint like it seems~~   Theres endless love~~ Waiting for you~~ Every dream you got~~   Is meant to come true~~ DickScott© 2015

Gryning

Själens mörka natt~~ Föder den eviga dagens gryning~~ DickScott© 2015

Divine Soul

We are children of the nature With wings from heaven Our human body Carry the divine soul                                                                                          DickScott© 2015                                                                                                              

Watch the Sky

So wonderful to watch the sky When dawn is changing to twilight When the sun cover our soared souls As we lay down to rest DickScott2015

Hjärtats Väg

På Alla Hjärtans Dag passar det bra med en dikt från min diktsamling Hjärtats Väg : Såsom källan flödar klar Ger oss alla svar Såsom vinden stilla viskar Himmel underbar I vårens friska toner När sommaren slår ut Bär Kärleken sin seger I livet utan slut  DickScott